RITMA ZIKRULLAH - oleh Allahyarham Ustaz Asri Ibrahim

Album ini diterbitkan oleh Ustaz Sokhibul fadil Sabikin & dipasarkan olehPanji Gemilang Enterprise