NAZAM AURAD MUHAMMADIAH

Album ini mengandungi Bait-Bait Selawat, Nazam dan Qasidah yang menjadi amalan ahli Arqam suatu ketika dulu.
Juga mengandungi sifat-sifat 20 Wajib Mustahil Harus bagi Allah serta sifat-sifat bagi Rasul berasaskan aqidah
Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Kini album ini diharamkan oleh Pusat Islam