NAZAM MUSLIMAH

Indah sekali bait-bait qasidah yang dialunkan. TETAPI album ini tidak disenangi oleh Pusat Islam.