MASTER TAPE ALBUM

Terdapat 3 bentuk 'MASTER TAPE' yang biasa digunakan bagi menghasilkan suatu ALBUM, iaitu
BASF CASSATTE, OPEN REEL & DAT TAPE. 

Zaman canggih kini, banyak syarikat penerbitan album menggunakan CD-ROM atau PEN DRAVE sebagai
'MASTER TAPE ALBUM'

OPEN REEL terpaksa menggunakan Mesin R8 bagi proses rakaman